Handelingen

Schiedam, Lange Nieuwstraat 61 - Plantagekerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Plantagekerk
Genootschap: Hersteld Herv. Kerk / Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Schiedam
Plaats: Schiedam
Adres: Lange Nieuwstraat 61
Postcode: 3111AC
Jaar ingebruikname: 1872
Architect: Ris, J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Zaalkerk zonder toren uit 1872, ontworpen door J. Ris. Gebouwd als Gereformeerde Kerk. In 1954 afgesplitst.

In Schiedam waren twee hersteld hervormde kerken. De ene was de al lang bestaande gemeente in de Plantagekerk. De andere was een kleine groep van hervormden die in 2004 niet meeging met de vorming van de protestantse kerk in Nederland (PKN). Afgelopen jaar zijn beide groepen samengevoegd. Men gebruikt de Plantagekerk.

In de Media

Uit Reformatorisch Dagblad, 23 augustus 2001.

Stichting 1618-1619 hoopt op terugkeer naar vaderlandse kerk

Op de stoep van de Hervormde Kerk

Door J. C. Karels

In de Plantagekerk in Schiedam aan de Lange Nieuwstraat komen zondags en op woensdagavond ruim honderd mensen bijeen. Ze hebben zich verenigd in de Stichting 1618-1619. Waar ligt deze gemeente op de kerkelijke kaart van Nederland? Een voorganger zei ooit: „Wij staan op de stoep van de Hervormde Kerk.”

Officieel luidt de naam van de Plantagekerk: Stichting tot instandhouding ener kerkgemeenschap te Schiedam ter verbreiding van de Gereformeerde Leer volgens de Synode 1618-1619. Predikant op dit moment is ds. N. van der Want (51), vader van zes kinderen. Ds. Van der Want is uit de Hervormde Kerk afkomstig en sloot zich later aan bij een vrije gemeente in Dordrecht. Na zijn studie theologie was hij zeven jaar predikant in de Christelijke Afgescheiden Gemeente in Waddinxveen, vervolgens drieënhalf jaar in Roemenië, waar hij vanwege gezondheidsredenen het werk moest neerleggen. Sinds 1998 is ds. Van der Want aan de Plantagekerk in Schiedam verbonden.


Uit Reformatorisch Dagblad, 22 september 2009.

De vrije hervormde gemeente in Schiedam (Plantagekerk) is per 14 september toegetreden tot de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Het breed moderamen van de classis West van de HHK heeft daartoe recent zijn goedkeuring verleend, zo maakte de scriba van de gemeente, W. Maris, gisteren bekend.

De Schiedamse gemeente, met zo’n 110 leden, zocht al geruime tijd aansluiting bij de HHK. Predikant is sinds 1998 ds. N. van der Want. Na de voltooiing van het Samen-op-Wegproces in 2004, spraken de gemeente en hij uit zich te willen aansluiten bij de HHK.

Omdat Schiedam al een hersteld hervormde gemeente kende, gaat de Plantagekerk verder als zelfstandige buitengewone wijkgemeente binnen de HHK. Beide gemeenten voeren overleg in een nog te vormen centrale kerkenraad, die ten minste vier keer per jaar bijeenkomt. Voor het overige zal het kerkelijk leven in de Plantagekerk vooralsnog „op dezelfde voet doorgaan. Dus op de bestaande plaats van samenkomst, onder de bediening van ds. Van der Want en met dezelfde samenstelling van de kerkenraad.”

Afgesproken werd het moment van toetreding van de gemeente tot de HHK te laten samenvallen met de overkomst van ds. Van der Want – die een aanvullende opleiding genoot in het kader van zijn overkomst tot dit kerkverband.

De gemeente, die bijeenkomt aan de Plantagekerk aan de Lange Nieuwstraat, bestaat sinds 1905. In het verleden bedienden ds. H. Hofman (1929-1975) en W. Hoogendijk (1981-1986) er het Woord. In vacante perioden gingen predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk er voor.

Links

Afbeeldingen