Handelingen

Sint Nicolaasga, Kerkstraat 14 - Nicolaas

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nicolaas
Genootschap: Rooms-Katholieke Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: De Friese Meren
Plaats: Sint Nicolaasga
Adres: Kerkstraat 14
Postcode: 8521JX
Sonneveld-index: 09561
Jaar ingebruikname: 1887
Architect: Weide, J.D. van de, Rauwerd
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 13252

Geschiedenis

Beeldbepalende neogotische kerk met toren.

De kerk is toegewijd aan de Heilige Nicolaas, bisschop van de stad Myra. De kerk is ingewijd op 16 februari 1887 door Mgr. P.M. Snickers, aartsbisschop van Utrecht. Architect Jan Doedes van der Weide, geboren in Raard ontwierp een kerk in neogotische bouwstijl. Van der Weide was een leerling van de bekende architect Dr. Pierre Cuypers, die o.a. de Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden ontwierp. De parochie Sint Nicolaasga bestaat sinds het jaar 1691. Tot 1835 kerkte men in een schuilkerk op de Heide en van 1835 tot 1887 was er de Waterstaatskerk. Beide eerdere kerken zijn afgebroken. De huidige toren, met zijn 61 meter de hoogste van de Friese Zuidwesthoek, en de huidige pastorie staan op de plaats van de vroegere waterstaatskerk. Kerk en toren zijn in 2010 voor 't laatst gerestaureerd. In 1969 werd begonnen met een noodzakelijke en grote restauratie van het exterieur. Het interieur volgde in 1973. Het complex werd in 1970, mede dankzij de glas-in-lood ramen van Jacob Ydema, op de Rijksmonumentenlijst geplaatst.

  • Doopvont afkomstig uit de in 1974 gesloopte R.K. Kerk H. Hart van Jezus aan de Hobbemastraat te Den Haag.

Monumentomschrijving Rijksdienst

St. Nicolaas, 1885-1887, J.D. van de Weide. Neogotische kruisbasiliek met door haakse en overhoekse steunberen begeleide toren van twee verdiepingen met balustrade, naaldspits en pinakels. Gemetselde bundelpijlers op hardstenen basementen, kruisribgewelven. Over de kruising een stergewelf. Roosvensters in de westgevel van de toren en in de eindgevels van het transept. Gepleisterde muurvlakken, constructieve delen als schoon-werk behandeld. Neobarokke communiebank, inmiddels verbouwd tot altaar; neogotische inrichting met uitzondering van de preekstoel nog aanwezig. Een bronzen doopvont van de Gebr. Brom uit 1933, gedragen door vier profeten. Kuip en deksel met twaalf Bijbelse voorstellingen en bekroond met de voorstelling van de doop van Christus. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, 1925, nr. 871, later voorzien van elektrische opwinding.

foto. H. Vreeman Zuid Beijerland.

Orgels

Hoofdorgel

Het hoofdorgel, in 1871 door L. Ypma (Alkmaar) gemaakt voor de r.-k. Kerk te Akersloot, bestaat uit een Hoofdwerk en Positief. Bij de overplaatsing naar Sint Nicolaasga in 1975 is het orgel door de firma Jos. Vermeulen (Alkmaar) uitgebreid met een vrij Pedaal. In 2011 is het orgel gerestaureerd door de firma Bakker & Timmenga (Leeuwarden) [[1]].

Koororgel

In 1979 bouwde firma Flentrop (Zaandam) een orgel voor de dorpskerk van Nieuwehorne. In 2002 is het in Sint Nicolaasga geplaatst.

Lourdesgrot

In 1935 werd in de pastorietuin van de St. Nicolaaskerk een kopie gebouwd van de bedevaartsgrot te Lourdes. De LOURDESGROT werd gebouwd door Huite Huitema, een boerenzoon met een handicap, die in 1933 na een pelgrimage naar Lourdes genezen huiswaarts keerde. De replica vervaardigde hij met de hulp van de plaatselijke timmerman en enkele knechten.

De grot is een kopie op ware grootte van de grot te Lourdes. Het bouwsel van 12 bij 8 meter met een hoogte van 7 meter is dubbelwandig en vervaardigd van gewapend beton. Rechtsboven in een nis bevindt zich het beeld van Maria. Onder de nis is in de betonstructuur een bloembak gecreëerd. Voor de grot staat een smeedijzeren hek met Latijnse kruisen op de hoofdstijlen.

De grot heeft een dekvloer van cement en in de zijwanden twee kaarsnissen. In de grot staat een beeld van de geknielde Bernadette, aan wie Maria in Lourdes was verschenen.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 11 augustus 2009.

Het graf van Egbert Douwe de Jong, oud-topman van het koffieconcern Douwe Egberts, mag worden verplaatst. De Raad van State oordeelde dat vorige week in een zaak die door zoon Egbert Douwe was aangespannen. Ook het graf van dochter Klaske mag worden verplaatst.

De graven van Egbert Douwe de Jong en Klaske liggen naast de rooms-katholieke kerk in Sint Nicolaasga in Friesland. De pastoor van de kerk wilde op het kerkhof een paadje verleggen, waardoor een tiental graven moet worden geruimd of verplaatst. Ook het graf van de voormalige koffiebaas zit hierbij.

Op Egbert Douwe na gaan alle negen kinderen van de oud-topman akkoord met een verhuizing. Egbert Douwe jr. wil echter dat het graf van zijn vader op dezelfde plek blijft.

De rechter heeft nu bepaald dat het graf mag worden verplaatst. Egbert Douwe de Jong komt, samen met dochter Klaske, naast het graf van zijn vrouw te liggen. Het was destijds de wens van mevrouw De Jong om naast haar echtgenoot begraven te worden. Dat was echter niet mogelijk, omdat daar het oude pad ligt.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Lourdesgrot