Handelingen

Son, Kerkplein 5 - St. Petrus' Banden (1960 - 2017)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sint Petrus' Banden
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Son en Breugel
Plaats: Son
Adres: Kerkplein 5
Postcode:
Sonneveld-index: 08244
Jaar ingebruikname: 1960
Architect: Geenen en Oskam, Eindhoven
Huidige bestemming: dorpshuis
Monument status: geen

Geschiedenis

Deze moderne kerk aan de zuidzijde van het Kerkplein verving de in 1958 uitgebrande oude kerk, aan de oostzijde van het Kerkplein, waarvan de toren na de brand wel is blijven staan, en in de jaren 1970 is gerestaureerd. Door de groei van Son in de jaren 1920 en 1930 was de oude gotische kerk te klein geworden en werden er plannen gesmeed om een groter bedehuis te bouwen. De Tweede Wereldoorlog verhinderde de uitvoering van die plannen. Na die oorlog had men eerst andere dingen aan het hoofd. Het duurde tot het midden van de jaren 1950 aleer de pas benoemde pastoor Pulskens de plannen doorzette en een kerkhal als een marktplaats bouwde voor Gods volk onderweg. De bouw van een nieuwe kerk werd onverwachts dringend na de grote brand in de oude kerk in 1958. De constructie is bijzonder, omdat er tot dan toe nog geen overkappingen gemaakt waren die zo groot waren. Er zijn dan ook geen hinderlijke pilaren in de kerk. De steenreliëfs in de voorgevel verwijzen naar de apostel Petrus, de eerste paus. Het ontwerp is van Leo Geurtjens (geb. 15 maart 1924, Horst). Van rechts naar links ziet men op de voorgevel:

 • Vissen, gevangen in Petrus' net
 • Petrus, geboeid voor het omgekeerde kruis
 • Petrus' handen, bevrijd uit de banden (boeien)
 • Petrus' handen, geboeid voor de Hoge Raad
 • Tiara (drievoudige pauselijk kroon)

Recente geschiedenis

In ± tweede helft jaren 2000 ontstonden plannen tot sloop van dit (inmiddels te groot geworden) kerkgebouw. In 2011 was het echter toch de bedoeling, dat dit (belangrijke) kerkgebouw behouden zou blijven. Wel zouden aanpassingen plaatsvinden. In 2012 werd echter bekend, dat deze kerk in, of kort na, 2012 zou worden gesloten.

Eind 2012 zijn de parochies van Son en van Breugel samengevoegd met de St. Odaparochie in St. Oedenrode, die alle dorpen in de Gemeente St. Oedenrode bestrijkt. Begin 2016 was de St. Petrus Bandenkerk nog steeds voor kerkelijke vieringen in gebruik, maar de gemeente houdt vast aan sloop en nieuwbouw ter plaatse.

 • 2017 - De kerk is op 26 december 2017 aan de eredienst onttrokken.
 • 2021 - Dit jaar wordt de RK St. Petrus’ Bandenkerk verbouwd. De parochiekerk is straks vooral bedoeld als multifunctionele huiskamer van het dorp waar ouderen kunnen komen om de krant te lezen, te luisteren naar lezingen en waar jongeren kunnen gamen. Ook komt er een bibliotheek en een theater. De kerk dateert uit 1960 en is in 2017 aan de eredienst onttrokken. Eerst wilde men slopen maar de burgerlijke gemeente koos anders. De renovatie kost 6 miljoen en moet in 2022 klaar zijn.
 • 2022 - Dorpshuis heet nu Dommelhuis.

In de media

 • Uit Eindhovens Dagblad d.d. 12 maart 2015

Heemkundekring Son en Breugel heeft de gemeente gevraagd om de Sint Petrus Banden Kerk te beschermen om zo afbraak te voorkomen. (Volledig bericht: Eindhovens Dagblad)

 • Uit Eindhovens Dagblad d.d. 23 juli 2017

De Sint Petrus' Bandenkerk in Son blijft tot begin januari in gebruik. Dat meldt de Odaparochie in een nieuwsbrief, waarin ook staat dat de vrijdag ondertekende voorlopige koopakte 'inhoudt dat de kerk in eigendom zal overgaan naar de gemeente Son en Breugel'. Dat is niet juist geformuleerd, want de gemeente koopt alleen de grond onder de kerk. In de openbaar gemaakte koopakte staat dat de levering uiterlijk 1 februari zal plaatsvinden, nadat de kerk tot aan de vloer is gesloopt. Bij koop van het kerkgebouw had de gemeente overdrachtsbelasting moeten betalen, en had de gemeente een sloopvergunning moeten aanvragen, waartegen beroep mogelijk is. Nu kan de parochie volstaan met een sloopmelding. Dat de kerk tot na de jaarwisseling openblijft, is wél een verrassing. Een maand voor het sloopwerk is krap, aangezien uit een inventarisatie is gebleken dat er asbest in het gebouw zit, ook in de vloer. Voordat er gesloopt kan worden moet eerst nog een 'aanvullend destructief onderzoek' plaatsvinden, meldt een bijlage van de koopakte.

 • Uit Eindhovens Dagblad d.d. 13 oktober 2017

De Odaparochie heeft officieel bekendgemaakt dat de Sint Petrus' Bandenkerk in Son al op 3 december gaat sluiten. Het voorlopig ontwerp van een nieuw kerkje is tegelijkertijd openbaar geworden. De Odaparochie heeft woensdag de klankbordgroep van de Sint Petrus' Bandenkerk in Son geïnformeerd over de sluitingsdatum van de kerk en de eerste schetsen laten zien van het nieuwe kerkje, dat los achter de huidige kerktoren op het Kerkplein zal verrijzen. Het voorlopig ontwerp van architect Werner Leermakers - een kerkgebouw van circa 250 vierkante meter - wordt de komende maanden concreet uitgewerkt. De huidige kerk wordt al op zondag 3 december - dus niet op 1 januari - door bisschop Gerard de Korte aan de eredienst onttrokken. De Sonse parochianen zullen naar verwachting anderhalf jaar moeten uitwijken naar de Genovevakerk in Breugel. De reden om de sluiting van de kerk te vervroegen is dat er anders niet genoeg tijd is om het asbest in het gebouw te verwijderen. Volgens een strakke planning wordt de kerk direct na de sluiting binnen een week ontruimd, inclusief het orgel. Daarna zijn twaalf dagen uitgetrokken voor het verwijderen van het asbest. De sloop van de kerk volgt dan in januari. Met de gemeente is contractueel afgesproken dat de verkochte grond onder de kerk op 1 februari wordt opgeleverd. Een deel van het grondoppervlak is nodig voor het nieuwe dorpshuis. De vervroegde sluiting, waardoor de vieringen rond kerst en oud en nieuw in Breugel gaan plaatsvinden, is de parochianen rauw op het dak gevallen. Gerard Swinkels, drijvende kracht achter het burgerinitiatief dat met ruim 1300 handtekeningen tevergeefs pleitte voor hergebruik van de kerk als dorpshuis (mfa, multifunctionele accommodatie), is woedend: "Wij zijn nog volop in actie om de kerk open te houden, en dan komt zo'n bericht als een koude douche. De communicatie van het parochiebestuur naar de parochianen is ver onder de maat. Dat lijkt helemaal nergens op." Het nieuws staat nu alleen op de site van de parochie. De nieuwsbrief krijgen de parochianen waarschijnlijk zondag. Tot 27 oktober kan er bij het bisdom in Den Bosch bezwaar worden gemaakt tegen de voorgenomen sluiting. Voor de tijdelijke huisvesting in de Genovevakerk is het zo geregeld dat op zondagen er zowel een viering is voor de Breugelse parochie als voor de Sonse parochie. Zelfs de kerstvieringen worden in duplo uitgevoerd, eentje met het Breugelse parochiekoor en eentje met het Sonse Gregoriaans koor.

Afbeeldingen