Handelingen

Tilburg, Conservatoriumlaan 175 - Apostolisch Genootschap (2010)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Tilburg
Plaats: Tilburg
Adres: Conservatoriumlaan 175
Postcode: 5037DS
Sonneveld-index: 20125
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: samenkomstgebouw Apostolisch Genootschap
Monument status: geenGeschiedenis

jk 26-02-2014

Deze vrijzinnige religieuze gemeenschap kwam in 1951 voort uit de Hersteld Apostolische Zendingskerk in de Eenheid der Apostelen (HAZEA). Die bestond in een bepaalde vorm al vanaf 1927 in Tilburg. Het Apostolisch Genootschap heeft een eigentijdse visie op de schepping en de leden laten zich leiden door onder meer liefde, menselijke waardigheid, vrede, verdraagzaamheid, solidariteit en verbondenheid. Hierbij wordt de bijbel op ondogmatische wijze geïnterpreteerd. Het genootschap kreeg in 1964 een ‘plaats van samenkomst’ aan de Conservatoriumlaan. Dat gebouw is ondertussen gesloopt. Vanaf 2010 kunnen de circa tweehonderd leden daar terecht in een nieuw gebouw. Het Apostolisch Genootschap heeft gemeenschappen in tachtig Nederlandse steden en afdelingen in Zuid-Afrika, Australië, Canada, Amerika en Zwitserland. [Tilburgs Lexicon]

In de Media

Uit Brabants Dagblad, 25 september 2008.

Nieuwbouw kerk in Tilburg-West

door Agnes de Goede.

TILBURG - Het apostolisch genootschap aan de Conservatoriumlaan in Tilburg gaat een nieuwe kerk bouwen. De sloopwerkzaamheden van het huidige gebouw (bouwjaar 1964) gaan binnen een maand van start. Verwachting is dat de gemeenteleden in 2010 in de nieuwbouw kunnen kerken. Het genootschap gaat de plannen zelf financieren; de geschatte kosten bedragen 2,5 miljoen euro. "Er komt een heel modern gebouw in de Conservatoriumlaan. Met veel glas, lichtinval en witte kleuren. Toegankelijkheid en openheid staan centraal", licht Hans Batenburg toe. Hij is woordvoerder van de vrijzinnige religieuze gemeenschap in Tilburg die tweehonderd leden telt. Tijdens de erediensten, iedere zondagochtend, schommelt het bezoekersaantal tussen de honderd en honderdvijftig bezoekers. De nieuwe kerk krijgt een groter oppervlakte dan het huidige en komt iets dichter tegen de straatkant aan. De direct omwonenden zijn volgens Batenburg op de hoogte van de plannen. Het huidige gebouw is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen. "Als we zouden renoveren zijn we behoorlijk veel geld kwijt. Bij nieuwbouw kunnen we beter inspringen op onze wensen", stelt de woordvoerder.

Binnen de kerkelijke gemeenschap leeft al jaren de wens voor een ontmoetingsruimte. Die ontbreekt in het huidige gebouw. "Ontmoeting staat binnen onze genootschap centraal." In de nieuwe kerk is deze ruimte in het midden gepland. Daaromheen komt een aantal andere 'blokken.' Het belangrijkste deel is de ruimte waar de erediensten gehouden gaan worden. "Een strakke, moderne zaal zonder veel tierelantijnen." De verschillende 'blokken' worden door middel van glazen puien met elkaar verbonden.

De glas-in-lood-ramen - een groot raam siert nu nog de voorkant van het kerkgebouw - keren terug in de nieuwbouw. Batenburg: "Het pijporgel verhuist naar een andere kerk. De kerkbanken gaan richting Roemenië. Verder keert er weinig terug in het nieuwe gebouw."

De gemeenschap heeft de ontwerpkosten enigszins kunnen beperken omdat de nieuwbouw lijkt op die van een kerk in Meppel. In de periode tussen sloop en nieuwbouw zijn de kerkdiensten in de kapel van Amarant aan de Bredaseweg.

Afbeeldingen