Handelingen

Vaals, Kerkstraat 27 - Paulus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Paulus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Vaals
Plaats: Vaals
Adres: Kerkstraat 27
Postcode: 6291AB
Inventarisatienummer: 13614
Jaar ingebruikname: 1892
Architect: Kayser, Joh.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 36620

Geschiedenis

Toen het kerkgebouw uit 1833 te klein werd wendde het kerkbestuur zich tot de bisschop met het verzoek om een nieuwe kerk te mogen bouwen.

Op 20 februari 1890 gaf de bisschop van Roermond – mgr. Fr. Boermans – de goedkeuring voor de bouw op een terrein langs de Kerkstraat/ Linden-straat. Op 21 maart werd een perceel boomgaard ter grootte van 1592 m2 aangekocht van de heer Frederik Herman Binterim voor de prijs van 3000 gulden. Voor het bakken van de stenen kreeg het kerkbestuur de beschikking over een perceel weiland, gelegen aan de z. g. Burgbeemden, naast de wolweverij van Perzina. Dit perceel werd het kerkbestuur kosteloos ter beschikking gesteld door Prosper Stevens, wonende op het kasteel Zeveren in Amby. Voor het ontwerp van de nieuwe kerk werd de architect J. Kayser uit Maastricht aangetrokken. Op 25 november 1891 volgde in het gemeentehuis de publieke aanbesteding. Er waren een zevental inschrijvers. De bouw werd gegund aan aannemer Gerard Beckers uit Sittard voor de som van fl. 53.000,--. De leiding over de bouwkundige werkzaamheden was in bekwame handen van de heer Göbbels uit Vaals, die deze taak – belangeloos – op zich nam en die in hoe mate heeft bijgedragen aan het tot stand komen van dit mooie bouwwerk. Op 9 mei 1892 ha de eerstesteenlegging plaats namens de bisschop door deken van Oppen. Op 4 augustus 1893 werd het kruis op de kerktoren gehesen en op zondag 20 augustus vond de doop van de drie kerkklokken plaats. Op dinsdag 24 oktober 1893 werd de kerk geconsacreerd door bisschop Mgr. Fr. Boermans. Architect Johannes Kayser (1842-1917), geboren in Harlingen, was als medewerker van de bekende architect en restaurator P. Cuypers betrokken bij de in 1870 begonnen restauratie van de St. Servaaskerk te Maastricht. Hij vestigde zich rond 1874 te Venlo en verhuisde in 1891 naar Maastricht. Hij heeft alleen al in Limburg twintig kerken gebouwd (o.a. de basiliek van O.L.Vrouw van het Heilig Hart te Sittard). Niet georiënteerde neogotische kerk met toren en dakruiter.

Monumentomschrijving Rijksdienst

St. Paulus, gewijd 1893, J. Kayser. Neogotische KRUISBASILIEK MET TOREN, bekroond door een achthoekige lantaarn met hoekpinakels in het verlengde van de zuiderzijbeuk. Achthoekige doopkapel op de noord-westhoek van het schip. Exterieur met rijkelijke toepassing van geglazuurde steen. Ronde pijlers met kolonetten, kruisribgewelven met gedrukte welvingslijn. Neogotische inventaris grotendeels nog aanwezig. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van een anonieme gieter, 1834, diam. 70 cm en drie moderne klokken. In een zijbeuk staat buiten gebruik opgesteld een mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, 1792.

Orgel

Het orgel is gebouwd door firma Stahlhuth in 1923.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur