Handelingen

Veenendaal, Kerkewijk 18 - Brugkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Brugkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Utrecht
Gemeente: Veenendaal
Plaats: Veenendaal
Adres: Kerkewijk 18
Postcode: 3901EG
Inventarisatienummer: 04465 04462 19714
Jaar ingebruikname: 1887
Architect: Wagensveld, K. van, Barneveld
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

In neoromaanse vormen gebouwde zaalkerk, zonder toren, met relatief rijk gedetailleerde voorgevel, en uitgebouwd portaal. Stedenbouwkundig mooi gesitueerd. Interieur drastisch heringericht in 1968. Buiten gebruik als Gereformeerde Kerk 2004. Na interne verbouwingen in 2007 in gebruik als Hersteld Hervormde Kerk.

opname 11-09-2010 © AvD.
opname 11-09-2010 © AvD.

Voormalige Gereformeerde Kerk, naam nog steeds Brugkerk. Was als Geref. Kerk drastisch verbouwd in 1968. Voorheen ook verhuurd aan de Stichting Saambinding.

Sinds 2007 in gebruik als Hersteld Hervormde Kerk. Hiertoe is de herbouwing van het interieur uit 1968 grotendeels ongedaan gemaakt; nu weer een aandachtswand met doopvont en authentiek geconstrueerde kansel, waarboven het mooie orgel.

De Hersteld Hervormde gemeente heeft de gesloten Brugkerk (1887, K. Wagensveld) gekocht en verbouwd. Er is een galerij bijgebouwd. Het totale aantal zitplaatsen is van 300 naar 622 gebracht. En het Lindsen-orgel uit 1848 heeft zijn oude plek boven de kansel weer teruggekregen. Zondag 15 juli 2007 kon de kerk als Hersteld Hervormde kerk in gebruik worden genomen. Na restauratie is zaterdag 20 oktober 2007 ook het Lindsenorgel in gebruik genomen. De Hersteld Hervormden hebben ook het gebouw Pro Rege aangekocht. (58-07/59-08)

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 2 mei 2006.

De Nederlandse hervormde gemeente (in h.v.) van Veenendaal heeft na een gemeenteavond besloten in gesprek te gaan met de plaatselijke gereformeerde kerk over aankoop van de inmiddels leegstaande Brugkerk en het verenigingsgebouw Pro Rege. De gemeente houdt haar erediensten momenteel in de gereformeerde Petrakerk in Veenendaal.

De Brugkerk werd in 1886 gebouwd in neogotische stijl. De monumentale kerk zal vanbinnen enigszins moeten worden aangepast voordat de Nederlandse hervormde gemeente (in h.v.) er kerkdiensten kan houden. Zo zal het aantal zitplaatsen in het kerkgebouw uitgebreid moeten worden tot ongeveer 550 tot 600. Er wordt momenteel nagedacht over het verplaatsen van het orgel en de bouw van een galerij om dit te realiseren.

Uit Reformatorisch Dagblad, 13 februari 2007.

Na instemming van de leden van de gereformeerde kerk van Veenendaal hebben de algemene kerkenraad en het college van kerkrentmeesters besloten de monumentale Brugkerk op de hoek Kerkewijk/ Kanaalweg en gebouw Pro Rege te verkopen aan de hersteld hervormde gemeente (hhg). Dat meldden beide gemeenten maandag in een gezamenlijk persbericht. De hersteld hervormde gemeente belegt haar zondagse erediensten nu nog in de Petrakerk aan de Kerkewijk. Ook dat gebouw is eigendom van de gereformeerde kerk van Veenendaal.

De gereformeerde kerk had steeds gezegd dat het gebouw bij voorkeur aan een ander kerkgenootschap verkocht zou moeten worden. Onderhandelingen met de gereformeerde kerk vrijgemaakt ter plaatse bleven echter zonder resultaat. „De vervolgens gestarte onderhandelingen met de hersteld hervormde gemeente verliepen zeer voorspoedig, waarbij overeenstemming over de verkoop werd bereikt”, aldus het persbericht.

De gemeente Veenendaal heeft onlangs een bouwvergunning afgegeven voor een interne verbouwing van de Brugkerk. De hhg hoopt de verbouwing van de uit de negentiende eeuw daterende kerk binnen vijf maanden af te ronden.

Uit Reformatorisch Dagblad, 10 juli 2007.

De hersteld hervormde gemeente in Veenendaal belegt vanaf zondag haar kerkdiensten in de geheel verbouwde Brugkerk op de hoek van de Kanaalweg/Kerkewijk. Donderdag zal er een ingebruiknamedienst worden gehouden, waarin ds. N.P.J. Kleiberg uit Achterberg zal voorgaan.

De hersteld hervormde gemeente heeft nadat ze de Vredeskerk moest verlaten onderdak gehad in de gereformeerde Petrakerk. Begin dit jaar werd de gereformeerde Brugkerk aangekocht. Deze kwam te koop als gevolg van een herschikking van wijken. Het aantal zitplaatsen is door de bouw van een galerij toegenomen tot 600. Om dit te realiseren moest het orgel verhuisd worden naar zijn oude plaats, boven de kansel. Het orgel, dat in 1848 in Utrecht is gebouwd bij orgelmaker Hendricus Dommicus Lindsen, heeft een geheel nieuw orgelfront gekregen. Het zal in september klaar zijn. De gemeente is momenteel vacant.

Externe link

Afbeeldingen

Enkele opnamen met het oude interieur voor de modernisering in 1968

Foto's zijn genomen na de modernisering in 1968, enkele in de jaren 1970 en andere in de jaren 1990

Exterieur

Interieur