Handelingen

Volkel, Kloosterstraat 2 - Antonius Abt

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Antonius Abt met Begraafplaats H. Antonius Abt
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Maashorst
Plaats: Volkel
Adres: Kloosterstraat 2
Postcode: 5408BC
Sonneveld-index: 00116
Jaar ingebruikname: 1937
Architect: Halteren, J.J.M. van
Huidige bestemming: kerk met begraafplaats
Monument status: Rijksmonument 512968

Geschiedenis

Interessante late neogotische kerk met toren.

Monumentomschrijving Rijksdienst

De R.K. KERK is in 1938 tot stand gekomen naar ontwerp van J. van Halteren en opgetrokken in gotiserende, traditionalistische stijl.

Omschrijving

Driebeukige, uit imitatie-handvorm baksteen opgetrokken kruiskerk met westtoren, afgedekt met zadel- en lessenaardaken met leien gedekt.

De toren heeft overhoekse, versneden steunberen en telt vier geledingen, gescheiden door bakstenen lijsten. De eerste geleding heeft een spitsboognis met beneden een portaal met geprofileerde omlijsting in tufsteen en daarboven een driedelig raam met bakstenen vorktracering. De derde geleding heeft een wijzerplaat met Art Deco cijfers. De klokkengeleding heeft aan elke zijde drie spitsbogige galmgaten en wordt afgedekt met een geknikt tentdak met bol, kruis en haan.

De toren is ingesloten tussen zijkapellen en portalen, in het verlengde van de zijbeuken.

Het aansluitende schip telt vier traveëen en heeft haakse steunberen, die doorgetrokken zijn tot boven de goot en afgedekt met dwarsgerichte ezelsruggen. Het transept heeft lessenaardaken, evenwijdig aan het dak van de ertussen geplaatste hoge koorlantaarn, die aan de westzijde een klokkengevel heeft voor het Angelusklokje. De absis is lager dan de koortravee, heeft een 5/8-sluiting en vijf hooggeplaatste spitsboogramen, waarvan er twee kort na de bouw zijn ingebroken. Schip en transept hebben spitsboogramen met driedelige bakstenen vorktraceringen. In de oksels tussen schip en transept zijn biechtstoelen met ingangsportalen onder lessenaardaken uitgebouwd. De absis wordt geflankeerd door sacristieen onder zadeldaken, met spitsboogramen. Inwendig vertoont het gebouw schoon metselwerk in donkere baksteen, met gewelven in gele baksteen in kettingverband. Het schip heeft smalle processiegangen en wordt overkluisd door brede spitsbogen op gedrongen kolommen, die hangkoepels dragen. De lichtbeukramen zijn door steekkappen in de gewelven ingesneden. Ook in de transepten, koortravee en absis zijn hangkoepels aanwezig. De absis heeft een omgang met spitsbogen en graatgewelven. De kapitelen van de kolommen zijn door de beeldhouwer A. Meertens voorzien van symbolische en figuratieve reliefs met voorstellingen van Oud- en Nieuw testamentische figuren. Nabij het koor een tweetal snoeilinden. Het gehele terrein wordt omgeven door een bakstenen ezelsrugmuurtje.

Waardering

Het kerkgebouw is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden van Nederland en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de volkskerk in het Interbellum. Het heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering is tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de architect Van Halteren. Het heeft kunsthistorisch belang wegens de aanwezige bouwsculptuur. Het heeft ensenblewaarde vanwege de plaats in het dorpssilhouet. Het is gaaf bewaard gebleven.

MIP omschrijving

 • Naam monument: H. Antonius Abt
 • Bouwstijl: Traditionalisme
 • Bouwperiode: 1938
 • Gevels en materialen: Baksteen, natuursteen, portaal.
 • Vensters en deuren: Spitsboogramen, vorktraceringen, glas-in-lood.

De 7 glas-in-loodramen zijn met foto's beschreven in [1]

 • Dak en bedekking: Zadel- en lessenaardak, leien.
 • Bijzonderheden: Bakstenen driebeukige kerk met westtoren onder tentdak. Verhoogde lantaarn voor de lagere absis.
 • Omschrijving: Geprofileerd natuurstenen ingangsportaal. Inwendig met stenen graatgewelven. Figuratieve kapiteelsculptuur. Voorbeeld van teruggrijpen op streekeigen vormentaal. H. Hartbeeld, brons (1926). Opschrift "J. Dechin, Ermenonvillers".

Glas-in-loodramen

De kerk heeft 7 figuratieve glas-in-loodramen, waarvan 3 ontworpen door Harry Koolen en 4 ontworpen door Toon Ninaber van Eyben. De ramen hebben afbeeldingen met de volgende onderwerpen;

 • Christus Koning
 • het offer van Abraham
 • Melchisedek
 • Johannes de Doper
 • de Drie-eenheid
 • Lourdes
 • Annunciatie

Externe links

Afbeeldingen