Handelingen

Waddinxveen, Dorpstraat 5 - Hersteld Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hersteld Hervormde Kerk
Genootschap: Christelijke Afgescheiden Gemeente
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Waddinxveen
Plaats: Waddinxveen
Adres: Dorpstraat 5
Postcode: 2742WP
Inventarisatienummer: 03649
Jaar ingebruikname: 1894
Architect: Verbrugge
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Neogotisch zaalkerkje uit 1894 naar ontwerp van architect Verbrugge, gebouwd voor de tot 2008 geheel zelfstandige Christelijke Afgescheiden Gemeente. Gaaf bewaarde inrichting uit de bouwtijd. Orgel met één manuaal en vrij pedaal, in 1870 gebouwd door Lohman & Schaaffelt (Leiden). De op 22 november 1866 geïnstitueerde Christelijke Afgescheiden Gemeente ging niet mee met de vereniging van de Kruisgemeenten en de Afgescheidenen in 1869. Ook ging men niet mee met de vorming van de Gereformeerde kerken in 1892. Altijd bleef men zelfstandig. Tot 1 januari 2008. Vanaf die datum is men een Hersteld Hervormde Kerk, naast de al bestaande groep die in gebouw De Staring bijeen komt. Men blijft wel bijeenkomen in het in 1894 gebouwde eigen gebouw aan de Dorpstraat 5.

De kerkelijke gemeente heet "Hersteld Hervormde Gemeente Dorpstraat" en is een andere HHG dan HHG "Elim".

In de media

Uit het Reformatorisch Dagblad, 15 januari 2008.

De christelijke afgescheiden gemeente te Waddinxveen heeft zich per 1 januari van dit jaar aangesloten bij de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Dat laat het breed moderamen van de classis West van de HHK weten in een persbericht.

Sinds ruim een jaar waren er besprekingen met de christelijke afgescheiden gemeente om de mogelijkheden voor toetreding tot de Hersteld Hervormde Kerk te bezien. Daartoe is zowel aan de kerkenraad als aan de gemeente voorlichting gegeven naar aanleiding van vragen die er leefden bij ambtsdragers en gemeenteleden. In deze periode zijn ook besprekingen gevoerd met de reeds in Waddinxveen bestaande de hersteld hervormde gemeente, die samenkomt in het gebouw aan de Staringlaan.

Sinds 1 januari gaat de christelijke afgescheiden gemeente als zelfstandige gemeente verder onder de naam hersteld hervormde gemeente Dorpstraat. De bestaande ambtelijke structuren blijven behouden, waarbij ds. J. G. van Tilburg als eigen predikant weer aan de gemeente verbonden is.

Ds. Van Tilburg heeft gaande het proces van aansluiting een aanvraag bij de HHK ingediend om hersteld hervormd predikant te worden. Eind oktober 2006 werd hij door het breed moderamen van de generale synode als predikant toegelaten en vanaf die datum heeft hij preekconsent. Sindsdien gaat hij ook regelmatig voor in hersteld hervormde gemeenten. Predikant en gemeente hebben nu weer dezelfde kerkelijke status.

De christelijke afgescheiden gemeente te Waddinxveen bestaat sinds 1892 en werd de laatste decennia gediend door de predikanten A. P. Verloop, N. van der Want en J. G. van Tilburg. Laatstgenoemde dient de gemeente sinds 1997. De gemeente komt sinds 1894 bijeen in het kerkgebouw aan de Dorpstraat in Waddinxveen. De nieuwe hersteld hervormde gemeente Dorpstraat telt ongeveer 120 leden en doopleden.

Uit het Reformatorisch Dagblad, 2 september 2008.

Ds. J.G. van Tilburg houdt woensdag in Waddinxveen een bidstond voor de bekering van de joden. „We zien de nood van de wereld waarin we verkeren, maar we moeten ook letten op de belofte van God voor de joden. We zeggen als het ware: Joden, wij bidden voor jullie. We hebben de plicht om jullie tot jaloersheid te verwekken.” De hersteld hervormde predikant werd aangesproken door de oudvader Matthew Meade. Hij schrijft dat de joden bekeerd zullen worden door de gewone weg.

Elke woensdag kent de hersteld hervormde kerk van Waddinxveen een weekdienst met verschillende thema’s. Het is het voornemen de bidstond over de bekering van joden te continueren, zegt ds. Van Tilburg. „Dit jaar zullen er nog twee bidstonden gehouden worden over Romeinen 11.” Volgens de predikant is er een klein aantal mensen in de gemeente dat echt met het onderwerp bezig is. De predikant hoopt dat ook leden van andere kerken zullen komen.

Afbeeldingen