Handelingen

Weesp, Nieuwstraat 7 - Synagoge

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Genootschap: Israëlitisch
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Weesp
Plaats: Weesp
Adres: Nieuwstraat 7
Postcode: 1381BB
Inventarisatienummer: 06180
Jaar ingebruikname: 1840
Architect:
Huidige bestemming: synagoge, cultureel centrum
Monument status: Rijksmonument 38600

Geschiedenis

Interessant complex, dat de panden Nieuwstraat 3 t/m 7 bevat.

De joodse inwoners van Weesp namen in 1774 een huissynagoge aan de Korte Middenstraat in gebruik. Tegen 1840 stond het gebouw op instorten. Bovendien was het door de toename van het aantal joodse inwoners van de plaats te klein geworden. Daarop werd besloten een nieuwe synagoge te bouwen. Dankzij een grootscheepse inzamelingsactie kon dit gebouw op de hoek van de Nieuwstraat en de Hanensteeg eind oktober 1840 ingewijd worden.

Tijdens de bezetting heeft de bevolking van Weesp deelgenomen aan de Februaristaking op 25 en 26 februari 1941. Voor het einde van dat jaar waren alle joden uit Weesp weggevoerd. Verreweg het grootste deel van hen is in de concentratiekampen omgekomen. De synagoge werd in 1942 geplunderd, alleen de Heilige Ark is in goede staat bewaard gebleven. Later voor diverse doeleinden in gebruik. Restauratie 1986. Hierna in gebruik als Arbeidsbureau, tot 1997. Sinds 1997 vinden er ook weer sjoeldiensten plaats.

Monumentomschrijving Rijksdienst

HOEKPAND bestaande uit woning en bedrijfspand onder gemeenschappelijk schilddak. De linkerhelft nr bestaat uit drie traveeën met negen- en twaalfruits schuifvensters, een hardstenen stoepje voor de toegangsdeur. Dit gedeelte van het huis is gepleisterd. Het rechter helft van het pand (in gebruik als garage en woonhuis) bezit in de gevel drie spitsbogige vensters met roedenverdeling en pleisteromlijsting, die afsteekt tegen de bakstenen gevel is het restant van de v.m. synagoge. De pui is enorm.

Afbeeldingen