Handelingen

Zoetermeer, Clauslaan 4 - Nederlands Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ned. Geref. Kerk
Genootschap: Nederlands Geref. Kerken
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Zoetermeer
Plaats: Zoetermeer
Adres: Clauslaan 4
Postcode: 2713VN
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1987
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Nu is het de aula van het Oranje-Nassau College, locatie Clauslaan.

De Nederlands gereformeerde kerk Zoetermeer is een kerkgemeente die ontstaan is in 1968 uit de Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Tot 1979 werd de naam Gereformeerde kerk vrijgemaakt - buiten verband gebruikt, daarna Nederlands gereformeerde kerk.

Eerst kwam men samen in een zaal aan de Dorpsstraat maar sinds 1975 in de aula van de "Willem van Oranje scholengemeenschap aan de Beidorplaan. Deze locatie werd in 1987 gesloten vanwege de nieuwbouw aan de Clauslaan. De diensten werden vanaf toen gehouden in het voormalige kerkelijk centrum "Het Kruispunt" aan de Osylaan tot aan de sluiting in 1995. Vervolgens in de grote aula van de "Willem van Oranje" aan de Clauslaan tot 2007. Sinds begin medio jaren '80 van de vorige eeuw is er samenwerking met de Christelijke gereformeerde kerk "De Hoeksteen" aan de Turfschipkade, hetgeen erin resulteerde dat er op 1 januari 2007 een samenwerkingsgemeente ontstond tot de huidige CNGK samenwerkingsgemeente "De Lichtzijde" aan de Broekwegzijde.

Vanaf 1995 waren er meer kanselruil en gezamenlijke middagdiensten. Sinds 2012 is er meer samenwerking met de Gereformeerde kerk vrijgemaakt "Het Kompas" aan de Piet Heinplein.

Afbeeldingen