Handelingen

Zwolle, Bachlaan 150 - Verrijzenis des Heren

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Verrijzenis des Heren
Genootschap: Christelijk Gereformeerde Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Zwolle
Plaats: Zwolle
Adres: Bachlaan 150
Postcode: 8031HL
Inventarisatienummer: 10799
Jaar ingebruikname: 1965
Architect: Koldewey, H.M.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

R.K. parochie en kerk, ontstaan begin jaren 1960 in Zwolle-Noord.

Grote moderne zaalkerk met forse losstaande toren. Typerend in het oeuvre van architect H.M. Koldewey, en voor de versobering van de R.K. kerkbouw in de jaren 1960.

De R.K. Thomas à Kempis Parochie heeft in 2005 besloten deze kerk (1963, H.M. Koldewey) open te houden en de St. Michaëlskerk te sluiten. Leden van de parochie verzetten zich hiertegen en hebben bezwaar aangetekend bij het bisdom. Ook is besloten niet verder deel te nemen aan de gezamenlijke bouw van een oecumenische kerk in de wijk Stadshagen. Men zal niet langer gebruik maken van de Stinskerk in Westenholte. (53-05)

Sluiting als R.K. kerk later alsnog, 14 oktober 2014.

Heringebruikname als Chr. Geref. Verrijzeniskerk 4 oktober 2015.

Geschiedenis Verrijzenis des Heren

De toenmalige kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouweparochie, J.J. de Jager, werd in november 1962 benoemd tot bouwpastoor voor een nieuwe kerk in de wijk Holtenbroek. Het was de bedoeling dat de kerk daar het centrum van een nieuwe parochie zou worden. Onder leiding van De Jager ging het parochiebouwcomité voortvarend aan het werk. De Jager kreeg van het bisdom Utrecht op 3 december 1963 toestemming een noodkerkje als parochiekerk te stichten. Deze houten noodkerk met 150 zitplaatsen werd op zondag 22 december 1963 in gebruik genomen, bij welke gelegenheid De Jager werd geïnstalleerd als eerste pastoor van de kerkgemeenschap. In februari 1964 werd aan de Voorburgse architect H.M. Koldewey opdracht verleend tot het ontwerpen van een kerkgebouw. De architect ontwierp een functionele zaalkerk met 815 zitplaatsen. Op 28 maart 1965 werd de eerste steen gelegd en op zaterdag 13 november 1965 werd de kerk gewijd door kardinaal Alfrink. De noodkerk kon daarna worden gesloopt en maakte plaats voor een vrijstaande klokkentoren. In 1987 is een madonna met kind, afkomstig uit de kapel aan het Gasthuisplein van de zusters van liefde, in de kerk geplaatst. Bij een opknapbeurt in 1984 werd het aantal zitplaatsen teruggebracht naar 600 en ondergingen de naast de kerk gelegen pastorie en het zalencentrum een verbouwing. Op 14 september 2014 is de kerk aan de eredienst onttrokken en gesloten. Na verkoop aan de Christelijk Gerefomeerde Kerk is de kerk verbouwd en opnieuw in gebruik genomen met een open dag op 14 november 2015.

  • (Bron:thomasakempisparochie.nl)

Pastoraal Steunpunt Verrijzenis Zwolle

Om de parochianen van de voormalige locatie Verrijzenis des Heren nabij te zijn is een Pastoraal steunpunt ingericht.

In het woonzorgcentrum Fermate, Händellaan 315 vindt op de tweede maandag van de maand om 10:30 uur een Eucharistieviering of Woord & Communieviering plaats. Op 11 april 2016 was er een gemeenschappelijke ziekenzalving met Pastoor Boogers. Elke eerste dinsdag van de maand vindt er om 10:00 uur een koffieochtend plaats in het wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle (bushalte lijn 1).

Het Mariabeeld uit de Verrijzeniskerk heeft een prachtige plaats gekregen in de wegkapel van Henk en Diny van Dam aan de Veecaterweg 3 in ’s Heerenbroek. Het is ingewijd door pastoor Boogers en veel wandelaars en fietsers langs de IJssel steken er graag een kaarsje op. Een reportage met kaartje van RTV Oost vindt u hier. Het Verrijzeniskoor is gefuseerd met het Jozefkoor.

Orgel

Het orgel is gebouwd in 1966 door firma Jos. Vermeulen uit Alkmaar. In 1984 werd het naar de begane grond verplaatst. In 1996 breidde G.J. Hulst (Dalfsen) het orgel uit.

In de media

  • Uit RTV-oost.nl d.d. 3 juni 2013

Drie kerken in Wijthmen, Zwolle en IJsselmuiden moeten dicht en twee fulltime banen moeten verdwijnen. Dat is het advies van het bestuur van de Thomas a Kempisparochie. Sinds 2010 komt de parochie bijna 300.000 euro tekort op de begroting en daarom zijn de maatregelen nodig. Het bestuur van de parochie, met kerklocaties in Hasselt, Hattem, Kampen, IJsselmuiden en Zwolle, heeft dit weekend in de kerkdiensten het voorstel aan de parochianen bekend gemaakt.

  • Uit De Stentor , 10 september 2014

De Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle is vanaf 1 oktober 2014 eigenaar van de Verrijzeniskerk in Holtenbroek. Ze neemt die over van de Thomas a Kempisparochie, die moet inkrimpen en enkele kerken afstoot. De Christelijke Gereformeerde Kerk groeit juist sterk en was op zoek naar een vervangende locatie voor de overvolle diensten in de aula van het wijkcentrum in de Aa-landen. De Verrijzeniskerk verwisselt voor 875.000 euro van eigenaar. Daarnaast trekt de kerk nog een half miljoen uit voor de verbouwing en de exploitatie in de komende twee jaar. Al met al is het een verantwoorde aankoop, zo schrijft het kerkbestuur aan de leden. Temeer daar het gebouw na een verbouwing niet alleen over 1200 zitplaatsen voor kerkgangers bezit, maar ook geschikt is voor multifunctioneel gebruik, onder meer via verhuur.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur