Handelingen

Neede, Rapenburg - Caecilia (1898 - 1951)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Caecilia
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Berkelland
Plaats: Neede
Adres: Rapenburg
Postcode:
Inventarisatienummer: 11852
Jaar ingebruikname: 1898
Architect: Tepe, W.V.A.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Geen

Geschiedenis

Neogotische kerk met toren. Buiten gebruik. Vervangen door nieuwbouw.

De oude kerk aan de Rapenburg, ingewijd op 15 december 1898, werd grotendeels verbouwd tot huishoudschool en kapel.

In de periode 1986-1990 werd het huis in gebruik gegeven aan Isisbronnen. Van 1995 tot 2007 woonden de Zusters van Julie Postel in één van de twee huizen op het oude terrein (het andere werd bewoond door de Fraters Maristen).

In de media

Uit; De Stentor 26 juni 2014

Ontvangend, helend en gevend aanwezig zijn', staat in een steen gebeiteld bij de ingang van het voormalige klooster aan de Rapenburg 5 in Neede. "Toen we met de zusters in gesprek kwamen over de overname van dit gebouw, gaven zij aan het belangrijk te vinden dat hun estafettestokje een beetje doorgegeven zou worden", zegt Needenaar Toon Tackenkamp van zorgboerderij d'n Aoverstep. "De zusters hielden zich bezig met vluchtelingen, ouderen, kwetsbaren. Het is niet zozeer de kloostergedachte waarmee we verder gaan, maar wel hun sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Dit gebouw biedt de mogelijkheid zijn bewoners mee te laten doen in de lokale gemeenschap, maar ook de lokale gemeenschap te betrekken bij wat we hier doen." Met de overname van het klooster van de Zusters van Julie Postel door Toon en Marjo Tackenkamp, is d'n Aoverstep van puur een zorgboerderij een plek rijker waar op een ander vlak een zinvolle dagbesteding kan worden geboden, gecombineerd met beschermd wonen.

Aan de Visschemorsdijk in Neede werd eind 2003 begonnen met de zorgboerderij, die voor het onderscheid voortaan als 'zorg-erf d'n Aoverstep' wordt aangeduid, naast 'huis d'n Aoverstep' in het voormalige klooster. De begeleide dagbesteding op de zorgboerderij blijkt in een grote behoefte te voorzien. Begonnen met drie deelnemers op woensdag, steken er nu verdeeld over twee groepen dagelijks 24 mensen de handen uit de mouwen. Er is op dit moment zelfs sprake van een wachtlijst. In het activiteitencentrum achter het voormalige klooster kan nu met een derde groep worden gestart. Dat haalt de druk wat van de ketel.

Waar in eerste instantie Marjo en Toon Tackenkamp de deelnemers zelf begeleidden, zijn zij inmiddels meer organiserend en faciliterend bezig. Vier (straks vijf) beroepskrachten runnen de dagelijkse zorg op het zorg-erf en in het huis. Op dit moment zijn 32 vrijwilligers bij de begeleiding van de deelnemers betrokken. Toon Tackenkamp omschrijft hen als 'mensen met een warm hart voor de medemens'.

Marjo Tackenkamp: "Iedereen komt één vaste dag in de week. Da's ook goed voor het contact met de deelnemers. Mannen en vrouwen werken door elkaar. In de tuin, maar ook in de houtwerkplaats waar nogal wat vrijwilligers hun ei kwijt kunnen.

Trekt de zorgboerderij speciaal deelnemers met groene vingers of anderszins een sterke band met het platteland, het voormalige klooster biedt weer heel andere mogelijkheden aan deelnemers. Zo hebben de Tackenkamps contact gelegd met enkele yoga-beoefenaars om activiteiten in de stilteruimte van het voormalige klooster op te zetten. Het activiteitencentrum achter het klooster biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld tekenen en schilderen.

Afbeeldingen