Handelingen

Onna, Adres onbekend - Vrije Zendingsgemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Genootschap: Vrije Zendingsgemeente
Provincie: Overijssel
Gemeente: Steenwijkerland
Plaats: Onna
Adres:  ??
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

De Vrije Zendingsgemeente is ontstaan in een tijd, die ver achter ons ligt: het midden van de 19e eeuw. De politieke toestand, de technische ontwikkeling en de situatie op sociaal economisch terrein van toen, zijn niet te vergelijken met de huidige omstandigheden.

In de vijftiger jaren van de 19e eeuw werden vanuit Leeuwarden evangelisatieacties gevoerd onder de veenarbeiders en andere bewoners van het dorp Zuidveen. Deze inspanningen bleven niet zonder vrucht en het gevolg was, dat in het voorjaar van het jaar 1861 de evangelist D. de Gilde zich blijvend vestigde in dat dorp. Er werd, uiterst sober, een zaaltje ingericht voor het houden van samenkomsten en allerlei activiteiten voor de jeugd. Zo ontstond 150 jaar geleden te Zuidveen uit het pionierswerk van evangelist De Gilde een Gemeente, de huidige Vrije Zendingsgemeente.

In de loop van de daarop volgende jaren ontstonden, als gevolg van het evangelisatiewerk van de heer De Gilde, op een aantal plaatsen in de omgeving soortgelijke gemeenten. Sindsdien is er al op allerlei terreinen van de samenleving veel veranderd. De veenderij is al lang verleden tijd. Twee wereldoorlogen hebben de politieke toestand ingrijpend veranderd. Er heeft zich op technisch gebied een complete omwenteling voltrokken en de sociale omstandigheden zijn sterk verbeterd. Ondanks al die veranderingen en ondanks de vele jaren die zijn verstreken, gaat het werk van de VZG door tot op de dag van vandaag.