Handelingen

Ter Aar, Kerkweg 18 - Titus Brandsmakapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Titus Brandsmakapel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Nieuwkoop
Plaats: Ter Aar
Adres: Kerkweg 18
Postcode: 2461GD
Jaar ingebruikname: 1988
Architect:
Huidige bestemming: dorpshuis
Monument status: geen

Geschiedenis

In het Dorpshuis te Ter Aar is in 1988 de R.K. Titus Brandsmakapel ingericht.

Zomer 2006 werd bekend dat deze kapel per 1 januari 2007 zou worden gesloten. De parochie van Ter Aar wordt gevoegd bij die van de H.H. Petrus en Paulus te Aarlanderveen.

In de media

  • Uit Ikon Kerknieuws, 5 juli 2006

De Titus Brandsmakapel in het Ter Aarse Dorpshuis sluit op 1 januari 2007 de deuren. Woensdagavond worden de kerkgangers geïnformeerd over de sluiting. Daarbij is vicaris- generaal Verbakel - de rechterhand van bisschop Van Luyn - aanwezig. Verbakel legt uit waarom de kapel overbodig is geworden. Vice-voorzitter Monique Hoogenes van het parochiebestuur verwacht een emotionele avond. De sluiting betekent immers dat kerkgangers uit de kern Aardam naar de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen moeten uitwijken. Vooral voor veel oudere mensen is dat vervelend omdat ze nu nog te voet naar de kerk kunnen, zegt Hoogenes. De sluiting van de ongeveer 20 jaar oude kapel komt volgens de vice-voorzitter niet onverwacht. Ze verwijst onder meer naar het door het bisdom geïnitieerde project Tent van God. Doel van dit project is dat er binnen parochies in het bisdom Rotterdam kritisch wordt nagedacht over het grote aantal kerkgebouwen dat in gebruik is. Volgens het bisdom is er sprake van een toenemende 'overcapaciteit', een gevolg van ontkerkelijking.

De Titus Brandsmakapel en de Petrus en Pauluskerk tellen samen ruim 150 zitplaatsen. Wekelijks worden de vieringen in de kerk en de kapel door 150 mensen bezocht. Volgens het bisdom is het economischer het kerkbezoek in Aarlanderveen gaat concentreren. Wat er met de kapel gaat gebeuren, is van later zorg, zegt Hoogenes. De kapel is tegen het dorpshuis - tegenwoordig Partycentrum Aardam - aangebouwd. Door een vouwwand weg te trekken kunnen de kapel en de grote zaal aan elkaar gekoppeld worden. De fusie heeft niet alleen consequenties voor gebouwen. De twee geloofsgemeenschappen vallen weliswaar allebei onder de Petrus en Paulusparochie, ze hebben beide hun eigen werkgroepen. Die moeten de komende tijd integreren, aldus Hoogenes die spreekt van een 'moeilijk proces'. Maar we wisten dat het er aan zat te komen. We zullen proberen het zo goed mogelijk aan de parochianen uit te leggen.

Afbeeldingen