Handelingen

Amsterdam, M.J. Granpré Molièreplein 2 - Het Nieuwe Verbond

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Amsterdam, M.J. Granpré Molièreplein 2 - O.L. Vrouw van Lourdes)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Het Nieuwe Verbond
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: M.J. Granpré Molièreplein 2
Postcode: 1064DG
Sonneveld-index: 04979
Jaar ingebruikname: 1957
Architect: Granpré Molière, M.J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Belangrijke wederopbouwkerk in de wijk Slotermeer in Amsterdam-West. Deze driebeukige hallenkerk is gebouwd als O.L. Vrouw van Lourdeskerk, voor de parochie met dezelfde naam, in de wederopbouwwijk Slotermeer, ter vervanging van de eerdere kerk met die naam aan de Jacob Catskade in Oud-West.

De links naast het koor ontworpen toren is nooit gebouwd. Deze parochie is voorjaar 1993 gefuseerd met 2 andere: de O.L. Vrouw van Zeven Smarten in de wijk Geuzenveld, en de St. Catharina in, eveneens, de wijk Slotermeer.

Ergens in de jaren 1970 zijn in de zijbeuken ontmoetingsruimten ingebouwd, met houten wanden, waardoor de ruimtewerking werd aangetast. Begin 1993 is deze situatie tijdens een verbouwing weer ongedaan gemaakt, in het kader van de fusie en het gebruik, t/m heden, als kerk van de parochie "Het Nieuwe Verbond". Beide andere kerken zijn voorjaar 1993 kort na elkaar buiten gebruik gesteld, maar ze staan er allebei nog: O.L. Vrouw Zeven Smarten, inbouw kinderdagverblijf en appartementen; St. Catharina als Syrisch-Orthodoxe Kerk St. Sharbil.

In de tweede helft van de jaren 1990 is de wijk rondom deze kerk, met bijgebouwen, vrijwel geheel gesloopt, waarna nieuwbouw van woningen plaatsvond naar ontwerp van de gebroeders Krier uit Luxemburg. Sindsdien is het adres van de Kerk van het Nieuwe Verbond: M.J. Granpré Molièreplein 2.

Lange termijn planning

In de lange termijn planning van de Regionale R.K.Parochie "De vier Evangelisten" wordt de St. Pauluskerk de "hoofdkerk" van heel Amsterdam Nieuw West + het dorp Sloten. Volgens deze planning gaan alle andere huidige R.K. kerken in deze regio op termijn dicht:

Eerdere gesloten, en soms gesloopte, R.K. kerken in Amsterdam Nieuw West::

Decreet sluiting

Van Mgr. Jozef M. Punt, Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam gepubliceerd: zondag, 22 december 2019

Decreet over de fusie van de RK kerken van Nieuw West

Zoals tijdens de Eucha­ris­tie­viering van zondag­mor­gen 22 december medegedeeld, is er een besluit genomen (decreet) over de fusie per 1 januari 2020 van de ver­schil­lende parochies van het stadsdeel Nieuw West (waaronder de St. Pancratiuskerk) tot één parochie: De Vier Evangelisten. De gerenoveerde kerk van de H. Paulus is aangewezen als hoofdkerk van de parochie.

(website: www.devierevangelistenamsterdam.nl).

Bovenstaande betekent, dat op termijn ook deze Kerk van Het Nieuwe Verbond aan de eredienst zal worden onttrokken.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur